Bundsø fugleskjul

Om Naturvejlederne

Naturvejlederne Sønderborgs kerneopgave er at lave naturformidling til kommunens børn og unge, borgere mm.

På årsplan laver Naturvejlederne Sønderborg omkring 680 – 720 bemandet arrangementer fordelt rundt i hele kommunen. Derudover tilbydes brugerne udefaciliteter på de enkelte naturskoler således at brugerne selv kan komme og låne lokaler og undervisningsudstyr til f.eks. udeskole-undervisning på egen hånd.

Naturformidlingen er en fast del af undervisningen i de naturfaglige fag i både folkeskolen og i børnehaverne. Det betyder, at Naturvejlederne Sønderborg arbejder tæt sammen med alle kommunens folkeskoler og kommunale institutioner om at tilpasse naturvejledningen/naturfagsundervisningen til de enkelte klasser/grupper.

Sønderborg Kommune

Naturvejlederne Sønderborg
Skydebanevej 1
6400 Sønderborg, Danmark

CVR-nummer: 29189773
EAN-nummer: 5798 005 155393

Mail: naturvejlederne@sonderborg.dk

Tlf.: +45 88 72 44 22

 

Ansatte

Andreas Hermann
Naturcenterleder/Naturvejleder
53 62 90 64
ahe@sonderborg.dk
Hans-Jørn Madsen
Naturformidler
27 38 98 09
hame@sonderborg.dk
Jens Jørgensen
Naturvejleder
21 83 88 28
jjor@sonderborg.dk
Rasmus Ladekjær Nielsen
Naturvejleder
22 76 70 90
rsns@sonderborg.dk
Mathias Brügmann Jessen
Naturvejleder
27 29 40 84
mtee@sonderborg.dk
Christine Røllike Ditlefsen
Naturvejleder
27 90 37 29
chdi@sonderborg.dk
Jane Frellesen
Administration
27 90 54 95
jfrl@sonderborg.dk
Rikke Sand
Naturvejleder – freelance
30 34 14 88
risa@sonderborg.dk
Tom Reersdorff
Naturvejleder – freelance
29 62 34 12
teweersdorff@gmail.com
Pedel- og Serviceteam

Liselotte Petersen
Rolf Johan Pedersen
Tobias Tor Due
Christoffer Jørgensen

Bestyrelse

Naturvejlederne Sønderborg har en fælles bestyrelse, der trækker de overordnede linjer for naturvejledningen i Sønderborg Kommune.

Bestyrelsen er valgt for en fireårig periode.

Elever, praktikanter og studerende

Det er muligt at komme i praktik hos Naturvejlederne Sønderborg. Skal du i erhvervspraktik i 8.-9. klasse, så send os en mail med oplysninger om dig, og hvorfor du gerne vil i praktik hos os.

Lige nu søger vi en praktikant fra Skovskolens Natur- og Kulturformidleruddannelse – læs mere her.

Vi kan kontaktes på naturvejlederne@sonderborg.dk